Spotřební zboží a služby

Komunikace i prostředí firem zaměřených na spotřebitelské produkty se neustále mění. Ve hře jsou nové prvky ekonomické nejistoty, digitální a sociální transformace nebo vzestup rozvíjející se tržní a globální spotřebitelské kultury. Tyto změny znamenají, že naše dnešní strategie nemusejí vyhovovat tomu, co budou společnosti k dosažení svých cílů potřebovat zítra. Proto se soustředíme na to, abychom byli připraveni na budoucnost. Neustále objevujeme nové formy efektivní komunikace, která má měřitelný dopad na obchodní výsledky.