Výroba a průmysl

Prostředí, ve kterém se pohybují výrobní a průmyslové podniky, představuje neotřelé komunikační výzvy. Tyto podniky se nadále vypořádávají s tlakem trvalé udržitelnosti, zvyšováním provozní efektivity a výkonu za současného snižování nákladů. Musí vstupovat do flexibilnějších vztahů se svými zaměstnanci, a to vše za současného zlepšování ziskovosti a při problémech se zaběhnutými postupy, které už nadále nemusí platit. Navíc obvykle fungují pod podrobným dohledem regulačních orgánů, nevládních organizací, rychlého zpravodajství a aktivismu sociálních médií. Odborníci ze společnosti FleishmanHillard, kteří pochází z různých prostředí a průmyslových odvětví, pomáhají firmám podávat zprávy o složitých situacích strategicky a promyšleně napříč mnoha prostředími.