Společně s O2 jsme připravili tiskovou konferenci na téma České děti v kybersvětě

  • Jeden z největších výzkumů v oblasti chování dětí na internetu (27 177 respondentů ve věku 7-17 let) ukázal, že české děti na internetu tráví nejvíce času na sociálních sítích
  • Přes polovinu (52 %) dětí mladších 13 let navštěvuje sociální sítě, přestože nesplňují minimální věkový limit pro jejich používání
  • Více než třetina (26 %) dětí dostala na sociálních sítích nabídku na setkání s neznámými lidmi, téměř 70 % z nich na schůzku dorazilo
  • Novým problémem v online světě je sharenting – sdílení videí či fotografií rodiči bez souhlasu dětí

Společnost O2 společně s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnila jeden z největších výzkumů v oblasti chování dětí na internetu – zúčastnilo se jej 27 177 dětí ve věku 7 až 17 let. Cílem výzkumu bylo zmapovat, jak české děti tráví čas na internetu. Součástí bylo také zmapování největších aktuálních rizik, což je důležité pro správné nastavení prevence a edukace. Společnost O2 se tak na ně zaměří v rámci svého dlouhodobého programu O2 Chytrá škola.

Děti jsou v online světě velmi aktivní, používají řadu aplikací a sociálních sítí. Sociálně sítě aktivně využívá více než polovina (51,75 %) dětí ve věku 7-12 let, přestože pravidla jejich používání povolují tyto služby až od 13 let. Dětští uživatelé se na internetu především baví – nejvíce času tráví vyhledáváním nejrůznějších videí na YouTube, následuje Facebook a Instagram. Fenoménem je rychlý nárůst obliby sociální sítě TikTok, kterou aktuálně využívá více než čtvrtina českých dětí (28, 48 %) – pro srovnání, ve výzkumu uskutečněném v roce 2017, sledovalo musical.ly, předchůdce TikToku, pouze 1 % dětí. Aktivně ho používají právě mladší děti kolem věku 10-11 let, což je dříve než u jiných sociálních sítí.

Rizikové chování v online prostředí

Výzkum se zaměřil také na rizikové chování dětí na internetu – více než polovina respondentů přiznává, že zažila kybernetickou agresi prostřednictvím Facebooku, 43 % pak přes Facebook Messenger. Děti zažily kyberagresi také prostřednictvím Instagramu, SMS nebo MMS. Dominantní je dle předpokladu klasická verbální agrese, jejímž cílem se stalo 27 % českých dětí. Nově si děti stěžují také na tzv. sharenting – přes 1 900 (7,8 %) dětí potvrdilo, že rodiče nahráli na internet jejich fotku nebo video, přestože s tím děti nesouhlasily.

Součástí rizikového chování na internetu je i seznamování. Více než čtvrtina dětí potvrdila, že „na síti“ dostala nabídku na osobní setkání od člověka, kterého neznaly. Téměř 70 % dětí pak na schůzku skutečně dorazilo.

Uvedená čísla jsou až neuvěřitelná a jen potvrzují fenomén, o kterém bude i náš dokumentární film V Síti. Chceme vynést téma zneužívání dětí na internetu na světlo způsobem, který by konečně otevřel oči nejen rodičům, ale i učitelům a nejlépe i zákonodárcům. Náš film následně rozšíříme o preventivní kampaň, na které spolupracujeme se zdařilým projektem O2 Chytrá škola,“ říká režisér a producent připravovaného filmu V síti Vít Klusák.

Výsledky výzkumu v této oblasti lze však přesto hodnotit mírně optimisticky – od posledního měření v roce 2014 došlo k poklesu u všech sledovaných forem kybernetické agrese o 5 %.

Přestože výsledky našeho rozsáhlého výzkumu jsou alarmující, jsem ráda, že jednoznačně potvrzují, že prevence a edukace jsou správnou cestou a fungují,“ říká Marie Mališková, CSR manažerka společnosti O2. „Děti jsou zranitelné, a přestože se v online světě pohybují často více a sebejistěji než my dospělí, potřebují od nás pomoc a podporu. I proto se prostřednictvím projektu O2 Chytrá škola obracíme především na pedagogy a rodiče a na portálu O2Chytráškola.cz jim přinášíme jednoduché rady, výukové materiály a aktuální informace z online světa,“ dodává.

 

Škola a mobily

Aktuální výzkum „České děti v kybersvětě“ ukázal, že školy nejsou jednotné v tom, zda dětem používání mobilního telefonu povolit či ne – ať o přestávkách nebo jako pomůcku ve výuce. Nadpoloviční většina dětí (53 %) má povoleno o přestávce mobil používat, tyto děti pak tráví přestávky hraním her na mobilu (41 %), na sociálních sítích (38,9 %) nebo říkají, že se nudí (33,7 %). Přibližně stejný počet nudících se dětí najdeme i ve školách, kde je mobil o přestávkách zakázán (34,6 %). Děti, které mají zakázáno používat o přestávce mobil, ale také mnohem častěji čtou časopisy (o 60 % více než tam, kde mají děti mobil povolený), knížky (o 13,54 %), hrají deskové a karetní hry (o 65 % více) nebo sportují (o 29 % více).

„Při používání mobilního telefonu ve škole bychom neměli zapomínat na zásady psychohygieny a o přestávkách posilovat u dětí takové aktivity, které jim umožní odpočinout si – a to jak fyzicky, tak psychicky. A na toto jsou určeny právě přestávky – umožňují dětem relaxaci, uspokojení fyzických/psychických potřeb, poskytují prostor pro vzájemnou interakci
s vrstevníky apod. Úloha přestávek je nesmírně důležitá i pro další výkon žáků – únava dítěte se projeví na zhoršené koncentraci a paměti,“
uvádí Kamil Kopecký, z Centra prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Výzkum jednoznačně ukázal, že osvěta v oblasti digitální gramotnosti je žádoucí nejen mezi dětmi, ale také mezi rodiči a učiteli. Proto společnost O2 dlouhodobě pracuje s takto zaměřenými projekty, patří mezi ně Linka bezpečí, Elpida, Zvol si info a E-Bezpečí a také provozuje vlastní portál O2Chytraskola.cz

Detailní informace jsou k dispozici ve výzkumné zprávě umístěné na o2chytraskola.cz.