Ovocné džusy a pyré zaujaly odborníky

FleishmanHillard  byl v rámci kampaně „Džusy a pyré – vitamíny ve SMART formě“ u mezinárodního setkání expertů ve Varšavě. Ti diskutovali o trendech v oblasti prodeje a konzumace džusů.

Setkání se konalo jako podpora mezinárodní kampaně “Džusy a pyré – vitamíny v pohodlné formě”, která probíhá kromě České republiky v Litvě, na Slovensku, v Rumunsku nebo Polsku.

fleishmanhillard-ovocne-dzusy-a-pyre

 

Odborníci z těchto zemí komentovali výsledky studie zaměřené na spotřebitelskou znalost džusů a pyré, jejich konzumaci nebo jejich nutriční hodnoty.

O setkání expertů stejně jako výsledcích studie jsme informovali prostřednictvím celostátních médií například na Novinkách.czZena-in.cz, ale i dalších lifestylových portálech, z nichž namátkou vybíráme třeba Muzemejistzdraveji.cz nebo Casopislamour.cz.

Co myslíte, jak v průzkumu týkající se konzumace džusů a pyré dopadli Češi? Průměrný Čech konzumuje ročně pouze 5,2 l džusu, zatímco zeleninové džusy jsou v České republice stále neznámé. Další výsledky si můžete prohlédnout z infografiky níže.

 

fleishmanhillard-vysledky_studie