Kdo řídí rodinné finance?

2

S UniCredit Bank jsme se nedávno podívali na to, kdo v Česku rozhoduje o rodinných financích. Jsou to stále muži, nebo se i v otázce rodinného rozpočtu začínají více prosazovat dámy? Anebo je to nakonec všechno úplně jinak?

Finance ve většině českých domácností řídí oba partneři společně. Jejich postavení však není v oblasti financí stále zcela vyrovnané. Na běžném účtu mají totiž muži skoro o polovinu více financí než ženy. Tomu odpovídá i měsíční obrat, který je na jejich účtech o padesát procent vyšší.  Hypotéky jsou také spíše mužskou záležitostí, nejčastěji o ni však partneři žádají společně (46 %). Na muže častěji připadá i povinnost vyřídit administrativu, žádat o úvěr nebo zřídit nový účet. Muži tak využívají finančních produktů v průměru více, než ženy. 1

Jedním z důvodů, proč muži vedou bankovní statistiky, mohou být přetrvávající rozdíly mezi oběma pohlavími ve mzdách. Podle údajů Eurostatu vydělávají české ženy v průměru o 22 procent méně než muži. To je po Estonsku a Rakousku třetí největší hodnota v Evropě. Za posledních pět let se navíc rozdíl ve mzdách nesnížil ani o procento. Ženy mají navíc ztížený přístup na pracovní trh. Ekonomicky aktivních je jich tak jen 82 procent. Chybí především nabídka zkrácených pracovních úvazků, které umožňují lépe skloubit práci s rodinným životem.