Strategická integrace

Organizace mají mnoho sdělení, která šíří napříč mnoha kanály. Často mají i několik agentur, které kanály spravují a pracují na svých částech komunikačního a marketingového mixu. Což může být problém – „mnoho sdělení, mnoho kanálů, mnoho partnerů“. Strategický integrační tým společnosti FleishmanHillard nabízí zastřešující řešení. Díky úzké spolupráci s místními i globálními partnerskými agenturami umíme vytvářet komplexní plány marketingové komunikace, které spojují obory i kompetence. Umíme najít místa, kde se komunikace může propojit s cílem zvýšit její celkový dopad. Zapojíme nejvhodnější kombinaci nástrojů a technik napříč placenými, získanými, sdílenými a vlastněnými kanály tím, že vytváříme a vedeme mezioborové týmy v rámci naší globální sítě, skupiny OMNICOM nebo prostřednictvím dalších partnerství.