Řízení reputace

Reputace je základní nezbytnou kvalitou každé organizace. Jde o souhrn informací, postojů a očekávání cílové skupiny vůči podniku. Mnoho společností si spravuje svou obchodní značku a firemní reputaci odděleně. Tato separace však může vytvořit překážku pro úspěch a růst. V některých případech je i destruktivní silou. Jedná se o hlavní problém, který dnes musí každá organizace řešit. Firmy potřebují nový přístup, který vytváří smysluplnou, přínosnou, progresivní komunikační výměnu mezi zúčastněnými stranami. Ve FleishmanHillard to nazýváme autentickým zapojením.