Budoucnost genové terapie v Česku

Nejmodernější inovativní léčba v podobě genové terapie přináší naději desítkám pacientů, kteří trpí některým ze vzácných a dosud obtížně léčitelných onemocnění. Moderní terapie s sebou ale nesou i řadu výzev pro zdravotnická zařízení, odborné společnosti, plátce i samotné pacienty. K tomu, aby se k nim tento druh léčby dostal včas, je nutné, aby se na jejich uvádění do systému shodli všichni klíčoví aktéři ve zdravotnictví.

Seminář, který v září 2020 uspořádalo Velvyslanectví USA ve spolupráci s časopisem Medical Tribune, takovou příležitost nabídl. V prostorách rezidence amerického velvyslance Stephena B. Kinga se sešli zástupci odborných společností, zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví, parlamentu i pacientských organizací, aby diskutovali o budoucnosti genové terapie v České republice.

„Říká se, že když nemáte zdraví, nemáte nic. Já s tím tak úplně nesouhlasím. Dokud člověk dýchá, vždy je tu naděje. A právě současné pokroky v oblasti genové terapie přinášejí naději těm, kteří ji nejvíce potřebují,” shrnul seminář velvyslanec Stephen B. King.

„Jsme opravdu hrdí, že jsme jako americká agentura mohli sekundovat organizátorům s přípravou tak významné akce a svést dohromady klíčové osobnosti, které mohou v Česku systematizovat dostupnost genové terapie. Věříme, že jsme touto událostí odstartovali i potřebnou diskusi o funkčním legislativním rámci, který si moderní terapie v Česku v budoucnosti vyžádá,“ uvedl po skončení akce výkonný ředitel FleishmanHillard Roman Pavlík.

Na akci vystoupili přední osobnosti z řad České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. interní kliniky LF UK a VFN a ÚHKT, prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., předseda Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, či JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., předsedkyně Společnosti medicínského práva ČLS JEP. Mezi hlavní řečníky rovněž patřili prof. MUDr. Věra Adámková, CSs., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, MUDr. David Kasal, MHA, místopředseda Podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví, Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven.