WEALTH REPORT

WEALTH REPORT

Řízení reputace

J&T oslovila naši agenturu s požadavkem představit jejich banku jako experta na investice a chování movitých a náročných klientů. Jako součást strategického poradenství a pozicování značky vznikl projekt WEALTH REPORT, unikátní výzkum o chování a záměrech českých dolarových milionářů.

 

Jak jsme postupovali

Ve spolupráci se sociology jsme připravili speciální průzkum pro klienty privátního bankovnictví, do kterého byli exkluzivně zapojeni samotní privátní bankéři. Průzkumu se zúčastnilo formou individuálních hloubkových rozhovorů více než stovka respondentů, která přinesla první detailní sondu do života dolarových milionářů v ČR.

 

Čeho jsme dosáhli

Výsledkem projektu bylo publikování exkluzivních dat z výzkumu v předních ekonomických a zpravodajských médiích. Díky strategickému mediálnímu partnerství s vydavatelstvím Economia jsme značku J&T Banky dostali do povědomí široké skupiny stávajících i potenciálních klientů a partnerů skupiny J&T.

Svým zaměřením a rozsahem byl průzkum v rámci České republiky naprosto unikátní. Stal se důkazem toho, že jen málokterá společnost může podobný projekt zrealizovat, a jen málokdo zná české milionáře a miliardáře tak dobře, jako J&T Banka.