Poptávka po tradičních českých surovinách již několik let raketově roste. Sestavit menu z tradičních českých plodin se tak na první pohled jeví jako hračka. Opak je však pravdou. Velkoobchod makro ČR, dlouholetý parťák šéfkuchařů, se tak rozhodl s tím něco udělat. Během několika málo týdnů se nám podařilo propojit stát, pěstitele i kuchaře a pokusit se o nemožné – vrátit tradiční české plodiny zpět na naše talíře.

Výzva

Z projektu, který je původně na bedrech nákupčích, vzniká komunikační zadání, které má za cíl propojit co nejvíce hráčů, kteří s nedostatkem tuzemských odrůd mohou něco udělat: rodinné farmy, malé a střední zemědělce, stát, hotely, restaurace, kavárny, kuchaře, koncové spotřebitele, fanoušky českých surovin, oborové i lifestylové novináře či gastroinfluencery. Komunikační projekt se stává projektem networkingovým, u kterého není ani tak důležité budování povědomí o značce Makro, jako zviditelnění celospolečenského problému a budování brandu nové osvětové inciativy.

Jak jsme postupovali?

Komunikační strategie vedla třemi směry. Prvním cílem bylo vybudovat koalici změny, která bude zahrnovat subjekty se zájmem navrácení tradičních odrůd na české talíře. Druhým cílem bylo upozornění veřejnosti na mizející genový fond u vybraných tradičních plodin. Třetím cílem bylo přijetí veřejného závazku pěstitelů, státu, makra a gastrosektoru ke zvýšení zájmu o tradiční plodiny. To vše za využití široké palety PR a marketingových nástrojů.

Čeho jsme dosáhli?

Dvě stě dnů od alarmujícího zjištění se nám podařilo přivést k jednomu stolu klíčové hráče a spojit je do zbrusu nové Iniciativy ČESKÉ POLE: Ministerstvo zemědělství ČR, Český bramborářský svaz, Český gastronomický institut a velkoobchod makro ČR. Iniciativa byla stvrzena slavnostním podpisem memoranda a přijetím veřejných závazků na podporu českých plodin. Podpis se uskutečnil za přítomnosti zástupců státní správy, hlavních obchodních partnerů i klíčových zpravodajských a odborných médií. Hned v prvních dnech komunikace přinesl projekt mediální zásah přes 5 milionů a vyvolal ohlas kapitánů české gastronomie. Jejich zájem o tradiční české odrůdy vyústil na konci roku v rozhodnutí uspořádat na jaře 2023 velký bramborářský kongres, na který se chystá téměř 500 zástupců gastra z celé země.