Nadační fond Albert zaštiťuje charitativní aktivity společnosti Ahold Czech Republic. Fond se dlouhodobě zaměřuje na oblast zdravého životního stylu a pomoc sociálně znevýhodněným rodinám a dětem po celé ČR. V sociální oblasti úzce spolupracuje s dětskými domovy a neziskovými organizacemi.

Jak jsme postupovali?

Prostřednictvím Obchůdků s Albertem byly děti z dětských domovů zábavnou formou seznámeny se základy podnikání, a to jak v teorii tak v praxi. S využitím instruktážních videí se naučily, jak se chovat při prodeji, nebo jak aranžovat svůj stánek. Své znalosti pak mohly aplikovat při prodeji svých vlastních vánočních produktů ve vybraných obchodech Albert.

Čeho jsme dosáhli?

Projekt probíhal v období Adventu v 70 obchodech Albert po celé ČR a zúčastnilo se ho 66 dětských domovů. Veškerý výtěžek, utržený za prodej dětmi vyrobených vánočních produktů, putuje do konkrétního dětského domova (z části dítěti, které produkt vytvořilo, zčásti pak na společné aktivity všech dětí). Celkem bylo vybráno přes 460 tisíc korun.