České děti v kybersvětě

Internet pomáhá a baví. Má však i své stinné stránky, především pro ty nejzranitelnější, naše děti. Jako poskytovatel internetu O2 spustilo kampaň, díky které se v celé zemi intenzivně mluví o sexuálním zneužívání dětí na síti. Kampaň přesvědčila V. Klusáka k natočení dokumentu. Na naši stranu dostala i min. školství, které se s námi zavázalo aktivně šířit osvětu na školách. Nejdůležitější však je, že tyto aktivity skutečně pomáhají! Dlouhodobě se nám totiž daří snižovat míru kyberšikany.

Čtyři z deseti dětí mají zkušenost s nějakou formou kyberagrese nebo se sexuálním zneužíváním na internetu. Oběťmi se stávají už sedmileté děti. Jako klíčový poskytovatel internetu jsme museli zasáhnout. Zvolili jsme cestu vzdělávání o online nástrahách, technologiích a kyberbezpečnosti. Mířili jsme nejen na děti, ale také na ty, kteří jsou za ně odpovědní – na jejich rodiče a učitele.

Jak jsme postupovali?

Chtěli jsme je upozornit na vážnost situace. Bylo našim zájmem edukovat veřejnost o kybersvětě a o nástrojích, které jim pomohou čelit nástrahám online prostředí. Abychom úspěšně oslovili dané skupiny, museli jsme se dostat do čela celostátně diskutovaných témat. S pomocí předních odborníku na online rizika a známého dokumentaristy Víta Klusáka se nám to úspěšně podařilo.

S projektem E-Bezpečí a Univerzitou Palackého v Olomouci každoročně realizujeme největší výzkum svého druhu; mapuje chování českých dětí na internetu a loni přesáhl rekordních 27 000 respondentů. Výsledky pravidelně rezonují největšími médii.  Výzkum byl realizován v rámci projektu O2 Chytrá škola, která pomáhá pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v digitálním světě. Výsledky jsme prezentovali na TK. Podoba a obsah pozvánky na TK byly inspirovány reálnými konverzacemi mezi online sexuálními predátory a jejich oběťmi.

Oslovili jsme dokumentaristu Víta Klusáka se záměrem spolupracovat na virálním spotu ke kampani. Naše výsledky a zjištění ho šokovaly natolik, že se na jejich základě rozhodl natočit celovečerní dokument V SÍTI, který se věnuje chování sexuálních predátorů. Dokument vyvolává debaty již před samotnou premiérou a dnes je jedním z nejvíce diskutovaných témat vůbec.

Čeho jsme dosáhli?

  • Přes 170 zmínek v médiích (vč. televizních reportáží). Zásah projektu přesáhl 16 000 000 a oslovil tak prakticky každého Čecha. Výsledky výzkumu se dokonce dostaly na titulní strany tištěných médií (Deník).
  • Inspirovali jsme natočení dokumentu V SÍTI mapujícího online sexuální obtěžování 3 mladých dívek. Dokument dlouhodobě podporujeme.
  • Na základě alarmujících výsledků výzkumu se k problému vyjádřil také ministr školství R. Plaga.
  • Naše odhodlání přináší skutečné výsledky. Za 5 let klesla míra online pozvání na schůzky v reálném světě o 5 p.b. a míra online šikany klesla o 8 p.b.
  • Naše kampaň již byla oceněna v zahraničí. Jako jediní Češi jsem si odnesli první místo z prestižní PR soutěže European Excellence Awards 2019.