Budování značky

Cíl: Dodávat značkám skutečné, měřitelné výsledky. Metoda: Využít datově podložený insight a kreativitu k vytvoření silného nápadu, který má potenciál vyvolat pozitivní změny na trhu a šířit se prostřednictvím kanálů, médií a publika. Na současném trhu záleží na kreativitě mnohem více než kdykoliv předtím. Na nápadech, které publikum přijme za své a které mohou být autenticky propojeny se značkou. Cílem brand marketingu je rozpoznat tyto příležitosti a přetavit je v silný vztah se zákazníky. Aktivní využívání těchto příležitostí pomáhá značkám ve třech nejdůležitějších oblastech: při uvádění produktů a služeb na trh, při změně obchodní strategie s cílem vytvořit novou příležitost a při potřebě růst nebo upevnit své vedoucí postavení.